Om oss

House of Guarantees (HOGS) registrerades som ett försäkringsagentbolag i mars 2018. Målet har över tid varit att bygga en solid garantiförsäkringsmiljö som täcker den nordiska marknaden. Vårt team kommer alltid att sätta kundservice i första rummet genom att kombinera toppprofessionell kompetens med hög integritet.

Vi på HOGS har lång erfarenhet från finans- och försäkringsbranschen och i kombination med fokus på teknik har vi en uttalad ambition att skapa sömlösa och effektiva lösningar för garantimarknaden.

Vi har ett långsiktigt perspektiv på vårt engagemang och har därför ingått ett långsiktigt avtal med Liberty Mutual. Detta ger oss rätt att vara Libertys exklusiva representant inom garantiprodukter i Norge, Sverige, Danmark, Finland och Färöarna.

HOGS är registrerat och har norsk licens från Norska Finanstilsynet och den svenska Finansinspektionen som försäkringsagentbolag på den nordiska marknaden.

Vi erbjuder ett brett utbud av olika garantiprodukter och har idag mer än 400 kunder inom olika branscher. Vi har en betydande kundportfölj inom byggbranschen, förutom andra kunder inom en rad andra branscher.

HOGS representerar försäkringsgivaren i alla praktiska frågor. Frågor angående försäkringen eller försäkringsvillkoren måste ställas till HOGS. HOGS säljer garantisystem till företag, antingen direkt, via ombud eller via försäkringsmäklare. HOGS har inte direkt eller indirekt innehav som uppgår till mer än tio procent av rösterna eller kapitalet i ett försäkringsbolag. Inget försäkringsbolag har en direkt eller indirekt ägarandel i HOGS som uppgår till mer än tio procent av rösterna eller kapitalet. Förfrågningar angående försäkringen riktas direkt till HOGS.

Vill du veta mer om HOGS kan du kontakta oss på post@hogs.se.