Insatsgaranti (BRF)

Vill du veta mer om Insatsgarantier?

Anders Östlund

anders.ostlund@hogs.se
Fråga efter offert

Insatsgaranti är en säkerhet för de insatser som betalas till bostadsrättsföreningen vid nyproduktion av bostadsrättshus. Insatsgarantin säkerställer medlemmarnas insatser vid det fall att den ekonomiska planen inte infrias korrekt och- / eller om föreningen går i konkurs och ej kan återbetala insatserna.

När förskott för handpenning tas in krävs även en förskottsgaranti för att få tillstånd att teckna förhandsavtal.

Insatsgarantier registreras hos Bolagsverket i enlighet med 4 kap 2 § bostadsrättslagen.