Förskottgaranti

Vill du veta mer om Förskottgaranti?

Göran Leo Friberg

goran.friberg@hogs.se
Fråga efter offert

Vid förskott av betalning kan säljaren teckna garanti gällande inbetalt förskott enligt krav från köpare eller beställare. Förskottsgarantin löper enligt avtal och täcker lämnat förskott vid det fall säljaren inte kan fullgöra sitt åtagande till exempel på grund av konkurs.