Exploateringsgaranti

Vill du veta mer om Exploateringsgaranti?

Henrik Sandgren

henrik.sandgren@hogs.se
Fråga efter offert

Vi de tillfällen kommuner skriver exploateringsavtal med en exploatör finns oftast krav på säkerhet för kommunens utlägg vid olika arbeten de utför. Exploateringsgarantin säkerställer att kommunen får betalt om inte exploatören kan fullgöra betalningarna enligt avtalet.