Betalningsgaranti

Vill du veta mer om Betalningsgaranti?

Anders Östlund

anders.ostlund@hogs.se
Fråga efter offert

Betalningsgarantin garanterar att säljaren får betalt när köparen inte kan betala enligt avtal. Betalningsgaranti används exempelvis för att reducera ett förskottskrav. Betalningsgarantin motsvarar en bankgaranti och kan således frigöra kreditutrymme hos banken.