Frequently Asked Questions

En garanti definieras som en bindande skyldighet från borgensmannen att betala ett belopp till borgenären (mottagaren av garantin) om garantigäldenären (köparen av garantin) inte uppfyller sina avtalsenliga förpliktelser. Garantier är indelade i två huvudgrupper; Självgäldenärsgaranti och fordringsgaranti. Det är själva garantitexten som avgör om det är en självgäldenär eller kravgaranti. Garantier av anbuds-, förskotts-, prestations- och reklamationstyper kan alla utfärdas som antingen en självgäldenärsgaranti eller en fordringsgaranti.
En självgäldenärsgaranti är nära kopplad till det underliggande avtalet, och det är inte ovanligt att hänvisa till avtalet i garantitexten. Här har borgensmannen och borgensgäldenären rätt att bestrida en fordran enligt borgen från borgensborgenären. Detta innebär att en betalning från borgensmannen under garantin kan skjutas upp i avvaktan på en uppgörelse i godo (uppgörelse), skiljedom eller slutlig dom mellan borgensgäldenären och borgensmannen.
En kravgaranti är helt oberoende av det underliggande avtalet. Skadegarantin står på egna ben och regleras endast av vad som uttryckligen anges i garantitexten. Det innebär att en betalning enligt anfordransgaranti kommer att ske så länge som garantiborgenären har framställt en fordran till borgensmannen som överensstämmer med de dokumentationskrav som anges i garantin. Ett sådant dokumentationskrav skulle i sin enklaste form vara garantinr, erforderligt belopp samt en uppgift om att garantigäldenären har brustit i sina skyldigheter enligt underliggande kontrakt. Garantigäldenären har inte rätt att bestrida någon fordran och borgensmannen är skyldig att betala så länge fordran överensstämmer med de krav som nämns i garantin. Här betalas det alltså innan en tvist görs, i skarp kontrast till en självgäldenärsgaranti där en tvist görs innan någon betalning sker. Till skillnad från en självgäldenärsgaranti där garantin har ett kontrakt att förlita sig på, står fordringsgarantin på egna ben. Det rekommenderas därför att ta med International Regulations for Demand Guarantees, URDG 758 - The Uniform Rules for Demand Guarantees (2010 Revision) (ICC Publication No. 758), som reglerar allt annat som kan förekomma under en efterfrågegaranti. Garantin tolkas därför enligt den lagstiftning som nämns i garantin utöver URDG 758.