Environmental, Social & Governance

Det gröna skiftet sätts allt högre upp på både den nationella och internationella agendan. Såväl EU:s sjätte klimatrapport, EU:s "Fit for 55"-paket, som konsensus bland världens ledande klimatforskare bekräftar att åtgärder måste genomföras, och det måste göras snabbt.

Som en del av sitt samhällsuppdrag har HOGS nu i större utsträckning riktat sitt fokus mot den ökade aktiviteten på dessa marknader. Tillsammans med en betydande satsning på intern kompetensutveckling inom gröna näringar har vi ett uttalat fokus på att bidra till att öka medvetenheten om de möjligheter som ligger i att minska växthusgaser, förorena mindre, samt att bidra till den omställning som krävs för att nå EU:s hållbarhetsmål .

Vi tror att proaktivitet kommer att göra HOGS till en viktig bidragsgivare till den nationella satsningen och vi har redan en bred kundbas som arbetar med att anpassa oss till framtiden så att vi kan ta hand om miljön. På HOGS görs riskbedömningar som tar hänsyn till miljö- och klimatrisker så att garantilösningar läggs som accelererar takten mot en mer hållbar vardag.

HOGS erbjuder en rad garantiprodukter som kan hjälpa företag att förbättra likviditeten för investeringar, optimera rörelsekapitalet och frigöra kapacitet med bankförbindelser, så att du kan fokusera på värdeskapande.

HOGS kan erbjuda alternativ till bankgarantier med mycket konkurrenskraftiga villkor. Som huvudregel ställer vi som borgensman inte i bolagets tillgångar och genom att använda en borgensman snarare än en bankförbindelse kommer bolaget att kunna frigöra mer utrymme för lån och kreditramar. Detta gör att företaget kan fokusera på värdeskapande aktiviteter snarare än att binda kapital.

Vi tror att ett sådant synsätt främjar tillväxt i små och medelstora företag genom att de får tillgång till finansiella tjänster på lika villkor som stora etablerade aktörer.

På HOGS lägger vi stor vikt vid att automatisera och effektivisera vår operativa verksamhet. Det gör att alla våra kunder, oavsett storlek, kan förvänta sig kort handläggningstid och konkurrenskraftiga villkor för sina förfrågningar.

Hos HOGS kan du få ett erbjudande oavsett ditt företags storlek och erfarenhet med kort handläggningstid.

Kontakta oss gärna på post@hogs.se för en pratstund om garantier och gröna projekt.