Automated Guarantee System (AGS)

Så här fungerar AGS

Automated Guarantee System (AGS) är ett automatiskt garantisystem tillgängligt för mäklare, agenter och direktkunder. Vi förenklar processen genom att låta kunden sköta processen själv.

...

Traditionellt innebär garantiförfrågningar en tidskrävande dialog och en noggrann riskbedömning.

...

Genom att använda AGS kommer riskbedömningen att göras automatiskt, på begäran från kunden.

...

Kunden får ett icke bindande erbjudande inom några sekunder som kan accepteras eller förkastas.

...

Vårt system genererar automatiskt alla dokument relaterade till frågan, inklusive fakturan.

...

Med några få knapptryckningar kan garantin verifieras av kunden utan direkt inblandning från oss.

Vill du få mer insikt i systemet eller titta på möjligheten att testa det? Kontakta oss på nts@hogs.no eller via knappen nedan.

Kontakt oss