Skattetrekkskalkulator

Skattetrekksgaranti

En skattetrekkgaranti kan benyttes av de fleste selskaper som et alternativ til å låse skattetrekksmidlene på en fast konto. Garantien hjelper til å frigjøre likviditet, noe som gir mulighetsrom for å bruke midlene til investeringer, nedbetaling av lån eller andre selskapsformål som arbeidskapital. I tillegg gir dette mulighet til å frigjøre tilgjengelig kapasitet hos deres bankforbindelser.

    Forutsetninger:
  • Innskudd på skattetrekkonto settes basert på det høyeste avsatte beløpet på konto i løpet av året.

  • Skattetrekksbeløpet blir benyttet til å nedbetale lån/kassekreditt.

  • Rente på lån/kassekreditt defineres som det selskapet betaler i dag av renter på banklån/kredittfasilitet.

  • Garantirate er kostnadsprosenten som vi benytter når vi priser garantien.

Besparelsen viser dermed lønnsomheten ved å frigjøre midlene på skattetrekkskontoen som benyttes til å nedbetale utestående lån/kassekreditt. Ønskes det en er detaljert forklaring eller en uforpliktende prat rundt skattetrekkgaranti, kontakt oss på post@hogs.no.

Dette er en kun ment som et teoretisk eksempel. Dermed kan den virkelige besparelsen avvike noe fra det som er kalkulert i eksempelet.

Be om tilbud

Innskudd skattetrekkskonto

kr

Rente på lån/kassekreditt

%

Garantirate

%

Estimert Besparelse*

kr

* Forutsetter en innskuddsrente på 0.25% for eksisterende skattetrekkskonto.