Om oss

House of Guarantees (HOGS) ble registrert som forsikringsagentforetak i mars 2018. Målsetningen over tid har vært å bygge opp et solid garantiforsikringsmiljø som dekker det nordiske markedet. For oss vil vi alltid sette kundeservice først ved å kombinere topp faglig kompetanse med høy integritet.

De ansatte i HOGS har lang erfaring fra finans- og forsikringsbransjen og i kombinasjon med fokus på teknologi har vi en eksplisitt ambisjon om å lage sømløse og effektive løsninger for garantimarkedet.

Vi har et langsiktig perspektiv på vårt engasjement og har derfor inngått en langsiktig avtale med Liberty Mutual. Det gir oss rett til å være Liberty sin eksklusive representant innenfor garantiprodukter i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Færøyene.

HOGS er registrert og har konsesjon fra det norske Finanstilsynet og den svenske Finansinspektionen som forsikringsagentforetak i det nordiske markedet.

Vi tilbyr et bredt spekter av forskjellige garantiprodukter og har i dag mer enn 400 kunder innenfor forskjellige bransjer. Vi har en betydelig kundeportefølje innenfor bygg-og anleggsbransjen, i tillegg til andre kunder i en rekke andre industrier.

HOGS representerer forsikringsgiver i alle praktiske forhold. Spørsmål vedrørende forsikringen eller forsikringsvilkår skal rettes til HOGS. HOGS selger garantiordninger til bedrifter, enten direkte, via agenter eller via forsikringsmeglere. HOGS har Ikke direkte eller indirekte eierandeler som utgjør mer enn ti prosent av stemmeretten eller kapitalen i et forsikringsselskap. Ingen forsikringsselskap har direkte eller indirekte eierandel i HOGS som utgjør mer enn ti prosent av stemmeretten eller kapitalen. Henvendelser vedrørende forsikringen rettes direkte til HOGS.

Ønsker du å vite mer om HOGS kan du ta kontakt med oss på post@hogs.no.