Utførelsesgaranti

Vil du vite mer om Utførelsesgaranti?

Gunnar Halvorsen

gunnar@hogs.no
Be om tilbud

Ved inngåelse av en kontrakt kan bestilleren kreve at tilbyderen stiller en utførelsesgaranti på leveransen. En utførelsesgaranti vil sikre mot feil, uteblitt leveranse eller manglende ferdigstillelse. Garantien vil også være med på å sikre at leveransen blir fullført hvis tilbyderen går konkurs.

En utførelsesgaranti skal sikre korrekt utførelse i henhold til selgers forpliktelser under kontrakten. Slike forpliktelser kan for eksempel gjelde korrekt levert vare eller tjeneste under utførelsen. Garantien vil vanligvis utgjøre 10% av kontraktsverdien.