Tollgaranti

Vil du vite mer om Tollgaranti?

Thomas Jensen Linder

linder@hogs.no
Be om tilbud

En tollgaranti er en betalingsgaranti som fungerer som sikkerhet for betaling av toll og avgifter ved handel med land utenfor EU, f.eks. ved import og eksport av avgiftsbelagte varer. Tollgarantien stilles overfor Skatteetaten og stilles som sikkerhet for at din bedrift betaler skatter og avgifter i henhold til lovgivningen. Tollkredittgarantien styrker likviditeten for garantiinnehaver.