Skattetrekksgaranti

Vil du vite mer om Skattetrekksgaranti?

Thomas Reitan

thomas@hogs.no
Be om tilbud

Bedrifter med ansatte som driver virksomhet i Norge, må som hovedregel opprette og administrere en skattetrekkskonto. Alle arbeidsgivere skal ha skattetrekkskonto i norsk bank eller i en norsk avdeling av en utenlandsk bank. En gang i måneden, en dag etter lønnsutbetaling, trekkes skatt fra den enkeltes lønn i henhold til tabell eller annen fast beregning, og settes av på en bankkonto. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for trekket og opprettelsen av en slik konto.

Bedriften kan istedenfor å avsette midler til en konto benytte en skattetrekksgaranti. På den måten frigjør bedriftene den likviditeten, som ellers hadde vært låst, fram til betaling for neste skattetermin. Likviditeten kan da benyttes til formål som arbeidskapital, investeringer eller annet bruk som gir høyere avkastning på kapitalen.

Beløpet på skattetrekksgarantien bør være slik at den dekker den høyeste skatteterminen. Har din bedrift en fast måned i året du betaler ut bonuser til de ansatte, så er dette sannsynligvis den høyeste skatteterminen. Hvis bedriften har behov for å øke eller redusere beløpet i garantien, så gjøres dette med en enkel endringsmelding fra garantisten til Skatteetaten. Skattetrekksgarantien løper til den blir sagt opp av garantisten eller bedriften. Oppsigelsesklausulen i skattetrekksgarantien er på 3 måneder og kan sies opp av begge parter.

Ønsker du å se hva som kan være den potensielle besparelsen ved å utnytte en slik garanti for din bedrift kan du trykke på knappen under.

Gå til skattetrekkskalkulator