Husleiegaranti

Vil du vite mer om Husleiegaranti?

Thomas Jensen Linder

linder@hogs.no
Be om tilbud

Utleiere av næringseiendom vil oftest kreve at leietaker stiller en sikkerhet for 6-12 måneders husleie, noe bedriftene oftest løser ved å innbetale et depositum. Som et alternativ til et depositum kan bedriften benytte seg av en husleiegaranti, og dermed unngå å belaste egen kredittramme og frigjøre kapital som kan brukes til andre verdiskapende formål.

Dersom utleier krever erstatning for skader eller ubetalt husleie, vil garantisten kunne måtte gå inn og dekke forpliktelsene begrenset oppad til garantibeløpet dersom din bedrift ikke kan betale, eksempelvis på grunn av konkurs eller betalingsproblemer.