Forskuddsgaranti

Vil du vite mer om Forskuddsgaranti?

Thomas Reitan

thomas@hogs.no
Be om tilbud

En forskuddsgaranti er en garanti som kjøper får fra selger. Ofte krever selger et forskudd ved igangsettelse av et nytt prosjekt. Kjøper kan da eventuelt kreve en forskuddsgaranti i retur fra selger som sikkerhet for at leveransen blir levert i tide og til den kvalitet som er avtalt i den underliggende kontrakten. Beløpet på forskuddsgarantien bør tilsvare det beløpet som skal betales i forskudd, som vanligvis er 10 % av kontraktsverdien. Beløpet kan trappes ned etter hvert som det dokumenteres delleveranser, eller det kan stå fast fram til overlevering av prosjektet. Garantien avsluttes som regel ved overlevering av prosjektet, eventuelt ved oppnåelse av den delleveranse som garantien er ment til å representere.