Entreprenørgaranti

Vil du vite mer om Entreprenørgaranti?

Markus Eldh

markus@hogs.no
Be om tilbud

En entreprenørgaranti garanterer for kontraktsforpliktelsene entreprenøren har påtatt seg. Garantien stilles for å beskytte oppdragsgiver dersom entreprenøren ikke møter sine forpliktelser. Garantien er forankret i Norsk Standard (NS) og er, hvis ikke annet er avtalt, 10% av kontraktssummen i utførelsesperioden, og blir deretter nedtrappet til 3% i reklamasjonsperioden som løper i 3 år etter utførelse.

House of Guarantees tilbyr både entreprenørgarantier til del- og totalentreprise.

De vanligste entreprenørgarantiene som blir stilt er etter følgende kontrakter:

NS 8405 (Norsk Bygge- og anleggskontrakt) og NS 8406 (Forenklet bygge- og anleggskontrakt). Innebærer at entreprenøren påtar seg utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid for byggherren hvor det vesentlige av tegninger, beskrivelser og beregninger skal leveres av byggherren.

NS 8407 (Totalentreprise). Dette gjelder når totalentreprenøren påtar seg hele eller en vesentlig del av prosjekteringen og utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid for oppdragsgiver.

NS 8415 (Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider) og NS 8416 (Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider). Dette gjelder dersom entreprenøren i en utførelsesentreprise benytter seg av en underentreprenører og ønsker sikkerhet i forbindelse med disse kontraktsforpliktelsene.

NS 8417 (Totalunderentreprise). Dette gjelder når totalunderentreprenøren påtar seg hele eller en vesentlig del av prosjekteringen og utførelsen av en del av et bygg- eller anleggsarbeid for oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan her være byggherren direkte eller en annen entreprenør som har påtatt seg forpliktelse overfor byggherren.