Byggherregaranti

Vil du vite mer om Byggherregarantier?

Anders Lovisenberg

anders@hogs.no
Be om tilbud

En byggherregaranti garanterer for byggherrens betalingsforpliktelser i henhold til den underliggende kontrakten overfor motparten. Byggherregarantien følger loven som er forankret i Norsk Standard innenfor byggebransjen. Vanligvis vil det innebære at garantien utgjør 17,5% av kontraktssummen under utførelsestiden.