Betalingsgaranti

Vil du vite mer om Betalingsgaranti?

Markus Eldh

markus@hogs.no
Be om tilbud

En betalingsgaranti sikrer at kjøper overholder sine betalingsforpliktelser og betaler det avtalte beløp til selger. Betalingsgarantier kan benyttes i transaksjoner mellom selskaper for å optimalisere likviditet og redusere risiko.

Mange bedrifter ser store fordeler av å benytte betalingsgarantier ettersom dette gjør at de kan motta varer og tjenester før de har utført betalingen, på den andre siden kan leverandører slå seg til ro med at de er garantert betaling for leveransen selv om motpart blir insolvent.