Environmental, Social & Governance

Det grønne skiftet blir satt stadig høyere på både den nasjonale og internasjonale agendaen. Både EU's sjette klimarapport, EU's "Fit for 55" pakke, samt konsensus blant verdens ledende klimaforskere bekrefter at tiltak må implementeres, og det må gjøres raskt.

Det argumenteres for at det "grønne skiftet" for alvor så dagens lys i det norske markedet i 2020. I tillegg til en kraftig økning i nyetableringer av miljøvennlige selskaper, kom myndighetene på banen med en rekke tiltak for å sette fart på denne utviklingen. Mange mener at Norge er i en internasjonal særstilling når det kommer til muligheter innenfor omstillingen til fornybart.

Som en del av samfunnsoppdraget har HOGS nå i større grad rettet fokuset mot den økte aktiviteten i disse markedene. Sammen med en betydelig satsning på intern kompetanseutvikling innenfor grønne industrier, har vi et eksplisitt fokus om å være med på å bevisstgjøre mulighetene som ligger i det å redusere klimagasser, forurense mindre, samt bidra til omstillingen som kreves for å nå eu sitt bærekraftsmål.

Vi mener at proaktivitet vil gjøre HOGS til en viktig bidragsyter i den nasjonale dugnaden, og vi har allerede en bred kundebase som jobber med å tilpasse seg fremtiden for at vi skal ta vare på miljøet. I HOGS utføres det risikovurderinger som tar høyde for miljø- og klimarisiko, slik at man legger til rette for garantiløsninger som akselererer tempoet mot en mer bærekraftig hverdag.

HOGS tilbyr en rekke garantiprodukter som kan hjelpe selskaper med å bedre likviditet til investeringer, optimalisere arbeidskapital, samt frigjøre kapasitet hos bankforbindelser, slik at man kan fokusere på verdiskapningen.

  • HOGS kan tilby alternativer til bankgarantier med meget konkurransedyktige betingelser. Som en hovedregel tar vi som garantist ikke pant i bedriftens eiendeler, og ved å benytte en garantist fremfor en bankforbindelse vil bedriften klare å frigjøre mer plass til lån og kredittrammer. Dette gjør at bedriften kan fokusere på verdiskapende aktiviteter fremfor å binde kapital.

    Vi mener at en slik tilnærming fremmer vekst i små og mellomstore bedrifter ved å gi disse tilgang til finansielle tjenester på lik linje med store, etablerte aktører.

  • Hos HOGS legger vi stor vekt på automatisering og effektivisering av våre operasjonelle aktiviteter. Dette gjør at alle våre kunder, uavhengig av størrelse, kan forvente kort behandlingstid og konkurransedyktige betingelser på sine forespørsler.

    Hos HOGS kan du få et uforpliktende tilbud uavhengig av bedriftens størrelse og erfaring med kort behandlingstid.

Ta gjerne kontakt med oss på post@hogs.no for en uforpliktende prat rundt garantier og grønne prosjekter.