Avtalen forventes å ferdigstilles tidlig neste år. Våre ansatte i HOGS vil gå over til Liberty sin organisasjon ved overtakelse.
Ettersom HOGS har utstedt garantier utelukkende for Liberty Mutual Surety siden 2018, så vil det ikke være noen forretningsforstyrrelser for deg som kunde av oss.
Du vil fortsette å motta den prominente kundeservicen sammen med de teknologiske løsningene du har kommet til å forvente fra HOGS. Du kan føle deg trygg ved å vite at garantiene dine forblir hos Liberty Mutual Surety, den største garantileverandøren i verden*, og at garantiene dine fortsatt vil være garantert av Liberty Mutual Insurance Europe SE, som er rangert "A" av Standard & Poor's.
Ved å kjøpe eiendelene til HOGS, får Liberty Mutual Surety tilgang til topp bransjetalent med omfattende kunnskap om garantimarkedet i Norge og Sverige. Det vil gi en sterkere tilstedeværelse i Norge og Sverige, samt bedre posisjonere Liberty for å vokse sin virksomhet i Europa, som er en nøkkelstrategi for organisasjonen.
* basert på offentlig tilgjengelige data

VERDENSLEDENDE GARANTIST

Liberty Mutual Surety™ er en verdensledende aktør innenfor forsikring og garantiprodukter. Liberty tilbyr betydelig kapasitet og overlegen service, både lokalt og gjennom deres globale nettverk.
Liberty Mutual har en A (Strong) kredittrating fra Standard & Poor's, A2 (Good) fra Moody's, og A (Excellent) fra A.M. Best Company. House of Guarantees er Liberty Mutual Surety sin eksklusive representant og forlengede arm innenfor garantiprodukter i Norden.

Til Liberty

GARANTIER

Bustadgaranti

Ihht §12: Byggherre er i enkelte tilfeller forpliktet til å stille sikkerhet overfor kjøper av bolig etter norsk lov. Garanti dekker forpliktelser i byggetid og fem år etter overtagelse.

Ihht §47: Byggherre er forpliktet etter norsk lov til å stille sikkerhet for innbetalt forskudd inntil overtagelse av boenhet.

Byggherregaranti

Garanterer byggherrens betalingsforpliktelser i henhold til den underliggende kontrakten med motpart. Garantien følger Norsk Standard innenfor byggebransjen, og er som oftest på 17,5% av kontraktsverdien.

Skattetrekksgaranti

Skattetrekksgaranti er et alternativ til skattetrekkskonti. Den frigjør likviditet i selskapet og forenkler interne prosesser relatert til innbetaling av skatt på vegne av ansatte.

AUTOMATED GUARANTEE SYSTEM

Automated Guarantee System (AGS) er et automatisk garantisystem tilgjengelig for meglere, agenter og direktekunder.

House of Guarantees ønsker å forenkle komplekse garantiprosesser gjennom å lage intuitive og forståelige løsninger til våre kunder. Vi har nå laget et skreddersydd system som hjelper deg med å spare både tid og arbeid når man søker om garanti.

Kontakt nts@hogs.no for en uforpliktende samtale angående tilgang til systemet.

Til AGS
...